Onze gemeente heeft een bibliotheek met een ruime sortering aan boeken. Het doel van de bibliotheek is om, naast christelijke leesboeken voor onze jeugd en volwassenen, ook meditatieve boeken uit te lenen.

De bibliotheek is op maandagavond geopend van 19.15 uur tot 20.15 uur. In de schoolvakanties is de bibliotheek niet altijd geopend. De openingsdata worden in de kerkbode en op onze website vermeld. Daarnaast is het mogelijk op deze website de catalogus in te zien.

Wij zijn te vinden in de grote hal van De Akker.

Onze bibliotheek is onder te verdelen in de volgende categorieën: leesboeken voor jong en oud, theologie, bijbelvertellingen voor de jeugd (diverse series), meditaties en kerkgeschiedenis en levensbeschrijvingen.

Iedereen kan lid worden van de bibliotheek. Er zijn geen kosten aan verbonden. De boeken worden in principe voor vier weken uitgeleend. Er is een mogelijkheid tot verlenging.