Tijdens de diensten zijn er standaard 3 collecten: voor kerk, diaconie en bouwkas.

Er wordt gecollecteerd tijdens de zgn. ‘collectezang’ , tijdens de samenzang voorafgaand aan de preek. In alle diensten is het mogelijk om uw gaven af te staan voor de eredienst.

Het blijft uiteraard ook nog steeds mogelijk om uw gift per bank over te maken. De rekeningnummers die u daarvoor kunt gebruiken treft u hiernaast.

 

 

 

 

KERK & BOUWKAS

IBAN: NL81 RABO 0306 0033 33

 

DIACONIE
IBAN: NL75 RABO 0306 0606 71