Wanneer komen wij bij elkaar?

Normaal gesproken komen we, net als de -12, in het winterseizoen eens per twee weken samen op de zondag middag. Door de nieuwbouw van de kerk zijn de tijdstippen van de kerkdiensten dusdanig, dat op zondag samen komen tijdelijk niet mogelijk is. Tot de kerkbouw gereed is en de kerkdiensten weer op de gebruikelijke tijdstippen zullen plaatsvinden, zullen we van tijd tot tijd op zaterdagavond een verenigingsavond plannen. De precieze data en tijden kun je vinden in de kerkbode.

Er behoeft geen contributie te worden betaald voor onze vereniging. Iedereen uit klas 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs kan lid worden van onze vereniging.

We zorgen, samen met de -12, voor een adoptie kindje. Niet letterlijk natuurlijk. We doen dit in de vorm van geld. Als je lid bent van onze vereniging vragen we je om tijdens de bijeenkomsten wat geld mee te brengen voor dit doel. Iedere verenigingsmiddag is er een collectebus aanwezig.

 

Worden er nog meer activiteiten georganiseerd?

Naast de verenigingsmomenten op zondagmiddag/zaterdagavond organiseren we elk jaar een aantal activiteiten (meestal in de buitenlucht). Denk aan spelletjes, een speurtocht, etc. En aan het einde van het seizoen gaan we met elkaar naar de bondsdag.

 

Wil je eerst informatie?

Dat kan uiteraard. Daarvoor kun je contact opnemen met een van de leiders van de vereniging, meneer Esveld en/of meneer van Grol.