Wanneer komen wij bij elkaar?

In het winterseizoen komen we eens per twee weken samen op zondagmiddag.

Er behoeft geen contributie te worden betaald voor onze vereniging. Iedereen uit groep 7 en 8 kan lid worden van onze vereniging.

We zorgen, samen met de +12, voor een adoptie kindje. Niet letterlijk natuurlijk. We doen dit in de vorm van geld. Als je lid bent van onze vereniging vragen we je om tijdens de bijeenkomsten wat geld mee te brengen voor dit doel. Iedere verenigingsmiddag is er een collectebus aanwezig.

 

Worden er nog meer activiteiten georganiseerd?

Jazeker, dat zijn er verschillende. Buiten de verenigingsavonden organiseren we ook mooie dingen met elkaar. Zo gingen we bijvoorbeeld met de jachtopziener mee het bos in, ’s morgens in  alle vroegte.

 

Wil je eerst informatie?

Dat kan uiteraard. Daarvoor kun je contact opnemen met een van de leiders van de vereniging, meneer van de Krol en/of meneer Stufken.