Onze vereniging is voor jongeren uit de gemeente die 14, 15 of 16 jaar oud zijn. Tijdens het verenigingsseizoen komen we om de 14 dagen van 19.15 – 21.00 uur op zaterdagavond bij elkaar in ‘De Akker’. Het doel van onze vereniging is tweeledig:

1. Samen met de jeugd bezinnend bezig zijn rondom Gods Woord. Meestal wordt er door een aantal leden een onderwerp voorbereid en bespreken we verschillende stellingen met elkaar.

2. Binding van de jeugd aan de kerk en aan elkaar. Daarom is er ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid tijdens de pauzes of andere activiteiten die op andere momenten worden georganiseerd.

Lidmaatschap is gratis. We zijn als jeugdvereniging aangesloten bij de jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente (JBGG). Ook vanaf deze plaats nodigen we de jongelui van onze gemeente van harte uit om onze avonden te bezoeken. Details over de invullingen van de avonden en over de planning zijn in de kerkbode terug te vinden.

De jeugdvereniging valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Eens per jaar bespreken de leiders met hen de voortgang van het jeugdwerk. De kerkenraad bezoekt ook jaarlijks de jeugdvereniging.

Bijbel open