Nadat de gemeente vanaf juli 1961 beschikte over een pneumatisch orgel bleek deze in 1970 al niet meer te voldoen. Er mankeerde nogal wat aan het instrument en het besluit viel om een geheel nieuw orgel aan te schaffen. Dit duurde overigens nog tot 1979. In april van dat jaar namen de leden en de kerkenraad het besluit om over te gaan tot de bouw van een nieuw orgel. Firma de Jongh uit Lisse mocht, na aanbesteding, dit realiseren. Op 9 juli 1982 werd het nieuwe orgel, met 11 stemmen, in gebruik genomen in een dienst waarin ds. J. Karels voorging. Het orgel telde 718 pijpen met afmetingen van 15mm tot 2,5 meter.

Nadat het kerkgebouw in 1989 werd vergroot werd enkele jaren later (1996) ook het orgel aangepast om draagkracht te creëren voor het aantal bezoekers dat in de kerk paste. Er kwam een quint 3’ bij op het hoofdwerk en de prestant 8’ werd veranderd in een gedekt 8’. Ook werd het orgel opnieuw geïntoneerd.

In het voorjaar van 2020 kwam het kerkgebouw onder de slopershamer en werd een nieuwe kerk gebouwd op dezelfde plaats. Het orgel werd in de periode van de nieuwbouw flink onder handen genomen door orgelmakerij Boogaard te Rijssen, voorzien van een aantal nieuwe stemmen alsmede een geheel nieuwe luchtvoorziening. In het artikel hiernaast treft u de details.

In het blad 'Kerk en Muziek', dat tweemaandelijks wordt uitgegeven door de Vereniging van Organisten GG, stond in November 2021 een uitgebreid artikel over het vernieuwde kerkorgel. Klik op het logo hierboven om dit artikel te lezen.

Op de foto’s ziet u achtereenvolgens het orgel in de oude situatie, de voormalige kerkzaal met het orgel (beide tot 2020) en het orgel in de nieuwe situatie (vanaf 2021).