Binnen ons kerkverband is het Meldpunt Sekuseel Misbruik Reformatorische Kerken actief. Dit meldpunt is per 2 januari 2021 opgericht en operationeel. Het doel van het Meldpunt is dat ieder (doop)lid van de aan het Meldpunt deelnemende kerken, in vertrouwen en veiligheid kan spreken over seksueel grensoverschrijdende ervaringen binnen pastorale relaties. Dit kun je doen wanneer je zelf betrokken bent geraakt bij grensoverschrijdend gedrag. Ook kan je contact zoeken wanneer je in je kerkelijke omgeving signalen hebt van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag.