De nieuwe kerk aan de Ruitersmolenweg is klaar. Tijdens de morgendienst op de biddag (10 maart 2021) nam ds. A. Schreuder het kerkgebouw in gebruik. Na het zingen van ps. 119: 65 werd de kanselbijbel weer geopend. Ds. sprak vanuit Zacharia 2: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden………..en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Op de plaats waar de voormalige kerk stond is nu een prachtig nieuw gebouw verrezen.

Op zaterdag 20 maart 2021 werd de kerk officieel in gebruik genomen en werd een gedenksteen onthuld door 2 kinderen uit de gemeente. Deze steen is ingemetseld in de buitenmuur van het kerkgebouw. Ds. A. Schreuder mediteerde over 1 Sam. 7 : 12 en de heer D. de Bruin van de bouwcommissie gaf een toelichting over de voorbereiding en de bouw van de Akker en de kerk.

Boven de preekstoel is het orgel geplaatst dat in 1982 is gebouwd door fa. de Jongh uit lisse. Er is voor gekozen om het orgel uit de voormalige kerk over te plaatsen naar de nieuwe kerk, met uitbreiding van een aantal stemmen en vergroting van de orgelkast. Op zondag 15 augustus 2021 is het orgel voor de eerste maal gebruikt tijdens de eredienst. Op vrijdag 24 september 2021 is het gerenoveerde kerkorgel in gebruik genomen. Meer informatie over het orgel treft u hier.

Ter gelegenheid van de nieuwbouw van de kerk is een publicatie verschenen, getiteld “tienduizend dakpannen verder”. Klik hier om deze publicatie te lezen.