Vrouwenvereniging “Het Mosterdzaadje” is een vereniging van en voor vrouwen uit onze gemeente van alle leeftijden. Onze vereniging telt ongeveer 35 leden.

 

Onze vereniging bestaat sinds 28 januari 1964. Op deze avond, waarbij ook de kerkenraad was vertegenwoordigd, waren 9 dames aanwezig. Ook werd er een bestuur gekozen, te weten:
mevr. J. Hofman-Baan als presidente
mevr. A. J. ten Voorde – Wilbrink als secretaresse
mevr. W. M. Kraaijeveld – Wilbrink als penningmeester.

Het kleine groepje dames gaf de naam “Het Mosterdzaadje” mee aan de vereniging. Ondanks het klein getal werd er in 1965 al een verkoping georganiseerd, wat het bedrag van 354 gulden opbracht. Er werd hard gewerkt om zo jaarlijks een verkoop te houden. Het was een hoogtepunt van het verenigingsleven. Tot het jaar 2000 kwam het ledenaantal niet boven de 20. Daarna was er steeds een lichte groei waarneembaar.

 

Onze vereniging vergadert elke 2 weken op woensdagavond van 19.45 uur – 21.45 uur.

Onze doelstelling is:

  • Bezig zijn rondom de Bijbel.
  • Luisteren naar een inleiding of voorlezen uit een boek, aan de hand van een jaarlijks gekozen thema.
  • We willen actief bezig zijn om allerlei artikelen te vervaardigen om te verkopen voor een goed doel.
  • We proberen om een dienende functie te vervullen in de gemeente.
  • Onze vereniging leeft mee met de gemeente d.m.v. het sturen van kaarten, en het brengen van bezoekjes.
  • Er is ook aandacht voor zendingswerkers vanuit onze gemeente door hen elk jaar iets persoonlijks toe te sturen.
  • En ook niet onbelangrijk: het onderlinge contact en de verbondenheid die samen ervaren wordt.

 

Terugkerend hoogtepunt is het bloemstukjes maken in de maand december, waar een ieder welkom is. Maar ook het tweejaarlijks uitje wat in mei wordt georganiseerd, naar bijvoorbeeld de Theologische School, de GBS, de havens van Rotterdam, de synagoge in Zwolle enzovoorts.

Tot aan de kerst van het seizoen 2023-2024 komt de vrouwenvereniging bijeen op de volgende avonden:

27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november en 6 december

Inloop vanaf 19.30 uur waarna om 19.45 uur de avond begint.

De ochtend om te werken aan het wandkleed (vanaf 09.30 uur) is:

3 oktober

De bloemschikdag is op:

14 december

Het mosterdzaadje
Het mosterdzaadje

Voor onze producten : klik hier.

Voor de taartenaktie : klik hier.

Voor de kaartenaktie : klik hier.

Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken (Mat. 13: 32)
Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken (Mat. 13: 32)