Onze gemeente in Beekbergen is geïnstitueerd op 2 februari 1905. Het eerste kerkgebouw van de gemeente stond aan de zogeheten “Krommehoek” en is tot 1960 gebruikt. In dat jaar werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen aan de Ruitersmolenweg. Dit kerkgebouw is in de achterliggende decennia twee keer verbouwd. De laatste keer was dat in 1989. Omdat bleek dat er na bijna 60 jaar veel onderhoud aan de kerk gepleegd moest worden en het aantal zitplaatsen eigenlijk niet meer toereikend was viel in 2019 het besluit om de kerk te slopen en op dezelfde plaats een nieuwe kerk te gaan bouwen. Op de biddag van 10 maart 2021 is het kerkgebouw in gebruik genomen. Op zaterdag 20 maart volgde de officiële opening.

Vanaf de instituering van de gemeente tot op heden werd / wordt de gemeente gediend door de volgende predikanten:

  • ds. L. Blok (22-04-1969 / 01-05-1973)
  • ds. J. Karels (03-07-1979 / 30-01-1983)
  • ds. A.W. Verhoef (18-07-1989 / 12-11-1992)
  • ds. A. Schreuder (28-08-1996 / 21-02-2001)
  • ds. A. Schreuder (18-01-2017 / heden)

Per 1 januari 2021 telde de gemeente 303 leden en 285 doopleden (totaal 588).

Onze gemeente hoort bij het kerkverband Gereformeerde Gemeenten. Gereformeerd omdat dit kerkverband voortkomt uit de reformatie of kerkhervorming in de 16e eeuw. Wij onderschrijven dan ook van harte de inhoud van de zogenoemde Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de volgende drie documenten, waarin de leer van onze kerken meer in detail beschreven is:

 

De kerk aan de Krommehoek (tot 1960)
De kerk aan de Ruitersmolenweg (1960-2020)
De nieuwe kerk aan de Ruitersmolenweg die in het voorjaar van 2021 in gebruik zal worden genomen.