Gemeente Beekbergen

Hoewel de officiële instituering op 2 februari 1905 plaatsvond, gaat de geschiedenis van de gemeente terug tot 1860. De hervormde gemeente van Beekbergen werd in die jaren gediend door de gemoedelijke en rechtzinnige ds. S. H. Buijtendijk. Na diens vertrek vormde een aantal verontrusten een soort gezelschap. Deze mensen bezochten ook de samenkomsten van gelijkgezinden in Twello waar Elias Fransen oefende. Rond 1890 beschikte de groep over een vaste plaats van samenkomst in de boerderij van Eli-oom Stufken aan de Kromme Hoek. Er werd toen reeds een soort kasboek bijgehouden. Na de instituering tot gereformeerde gemeente onder het kruis kwam de groep tot een meer ordelijk kerkelijk leven.

Het eerste kerkgebouw van de gemeente stond aan de zogeheten “Krommehoek” en is tot 1960 gebruikt. In dat jaar werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen aan de Ruitersmolenweg. Dit kerkgebouw is in de achterliggende decennia twee keer verbouwd. De laatste keer was dat in 1989. Omdat bleek dat er na bijna 60 jaar veel onderhoud aan de kerk gepleegd moest worden en het aantal zitplaatsen eigenlijk niet meer toereikend was viel in 2019 het besluit om de kerk te slopen en op dezelfde plaats een nieuwe kerk te gaan bouwen. Op de biddag van 10 maart 2021 is het kerkgebouw in gebruik genomen. Op zaterdag 20 maart volgde de officiële opening.

Per 1 januari 2022 telde de gemeente 316 leden en 298 doopleden (totaal 614).

(Voormalige) predikanten 

Vanaf de instituering van de gemeente tot op heden werd / wordt de gemeente gediend door de volgende predikanten:

  • ds. L. Blok (22-04-1969 / 01-05-1973)
  • ds. J. Karels (03-07-1979 / 30-01-1983)
  • ds. A.W. Verhoef (18-07-1989 / 12-11-1992)
  • ds. A. Schreuder (28-08-1996 / 21-02-2001)
  • ds. A. Schreuder (18-01-2017 / heden)

Kerkverband Gereformeerde Gemeenten

Onze gemeente hoort bij het kerkverband Gereformeerde Gemeenten. Gereformeerd omdat dit kerkverband voortkomt uit de reformatie of kerkhervorming in de 16e eeuw. Wij onderschrijven dan ook van harte de inhoud van de zogenoemde Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de volgende drie documenten, waarin de leer van onze kerken meer in detail beschreven is:

De kerk aan de Krommehoek (tot 1960)
De kerk aan de Ruitersmolenweg (1960-2020)
De kerk aan de Ruitersmolenweg (sinds 2021)